офіційний сайт

Загальна інформація

Волинська область

(основні показники соціально-економічного розвитку станом на 01.01.2022)

Обласний центр – м. Луцьк

Адреса облдержадміністрації:

43027, м. Луцьк, майдан Київський, 9
Код – 0332. Телефон – 778217 факс – 778153

 

Загальні відомості про область:

Площа 20 144 кв. км, 3,3 % території України

 

Відстань від м. Луцька до м. Києва:

– залізницею 469 км;
– шосейними дорогами 398 км.

 

Географічні дані:

На території області – 267 озер, одне з найбільших в Україні – Світязь, площею 2750 га, протікає 137 річок, найбільші:
– Західний Буг: по межі з Львівською областю довжиною 30 км, по межі з Республікою Польща – 220 км;
– Луга довжиною 89,1 км на території області;

– Прип’ять довжиною 172 км –//–
– Стохід довжиною 191 км –//–
– Турія довжиною 188 км –//–
– Стир довжиною 203 км –//–
Область розташована у поліській і лісостеповій природно-географічних зонах.

Загальна площа лісів складає 683 тис. га (34% від площі області).

Територій природно-заповідного фонду – 397 (загальною площею 235951,19 га).

Болотних угідь – 152,7 тис. га (7,6 % від загальної площі області).

 

Кордони:

Межує на сході – з Рівненською областю, на півдні – з Львівською областю, на півночі – з Брестською областю Республіки Білорусь, на заході – із Люблінським воєводством Республіки Польща.

По території області проходить державний кордон протяжністю 442,76 км, у тому числі:

– з Республікою Польща довжиною 228,04 км;

– з Республікою Білорусь довжиною 214,72 км.

На кордоні розташовано 12 пунктів пропуску:

– міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення – 5: Устилуг, Ягодин, Доманово, Дольськ, Пулемець;

– міжнародні пункти пропуску для залізничного сполучення – 3: Володимир-Волинський (Ізов), Ягодин, Заболоття;

– міждержавні пункти пропуску для автомобільного сполучення – 1: Піща;

– місцеві пункти пропуску – 3: Гута, Самари, Тур.

 

Адміністративно-територіальні одиниці:

Кількість районів – 4:

Володимир-Волинський, Камінь-Каширський, Ковельський, Луцький.

Кількість населених пунктів – 1087:

Кількість міст – 11,

Кількість селищ міського типу – 22,

Кількість сільських населених пунктів – 1054.

Кількість територіальних громад – 54, з них міських територіальних громад – 11, селищних – 18, сільських – 25.

Місцеві державні адміністрації:

Облдержадміністрація
Голова – Погуляйко Юрій Михайлович (з 03.12.2019)
Штатна чисельність працівників апарату – 87, фактична – 78 (9 вакансій)

Районні державні адміністрації – 4

Місцеві ради:

Обласна рада

Голова – Недопад Григорій Вікторович
Кількість депутатів обласної ради – 64 (фактична – 64)

Штатна чисельність працівників виконавчого апарату ради – 57, фактична – 57
Міські ради – 11
Районні ради – 4

Населення (станом на 01.12.2021):

Чисельність наявного населення

1022,1 тис. осіб, 2,5 % від населення України

у тому числі:

– міське – 533,9 тис. осіб, 52,2 %

– сільське – 488,2 тис. осіб, 47,8 %

Проживає в обласному центрі 216,1 тис. осіб

Щільність населення на 1 кв. км – 51,4 особи

Зайнятість населення (станом на 01.12.2021):

Середньооблікова кількість штатних працівників:

– в усіх сферах економічної діяльності – 147 727 осіб:

– промисловість – 36 136 осіб, 24,5 %

– сільське господарство, лісове господарство

та рибне господарство – 9 269 осіб, 6,3 %

– будівництво – 4 005 особи, 2,7 %

– оптова та роздрібна торгівля; ремонт

автотранспортних засобів і мотоциклів – 19 991 особи, 13,5 %

– освіта – 30 150 осіб, 20,4 %

– охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 18 934 осіб, 12,8 %

Промисловий комплекс (січень – листопад 2021 року):

Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) без ПДВ та акцизу становив     38 115,7 млн грн – 1,2 % від обсягу реалізованої промислової продукції України.

Структура реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності у січні-серпні 2021 року у відсотках до загальнообласного обсягу:

 1. Добувна промисловість та розроблення кар’єрів – 0,2 %
 2. Переробна промисловість – 82,6 %

З неї:

– виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 23,9 %;

– виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність –

24,1 %;

– машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 12,0 %;

– виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 5,6 % ;

– металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 2,0 %;

– текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – 2,6 %;

– виробництво хімічних речовин і хімічної продукції – 1,6%.

 1. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 16,1 %
 2. Водопостачання; каналізація, поводження з відходами – 1,1 %

 

Сільське господарство:

Виробництвом сільськогосподарської продукції займаються близько 1000 агропідприємств, із них – 700 фермерських господарств, а також близько 147 тис. особистих селянських господарств.

Питома вага області у виробництві продукції сільського господарства в державі за 2021 рік становила 2,4 відсотка. У грудні 2021 року індекс сільськогосподарської продукції порівняно із відповідним періодом 2020 року становив 101%. В тому числі у агропідприємств – 104,3%, у господарств населення – 97,2%.

За попередніми даними, господарствами усіх форм власності за 2021 рік вироблено сільськогосподарської продукції на суму понад 16,7 млрд грн.

Основні напрями виробництва в галузі рослинництва: вирощування зернових та технічних культур, цукрових буряків, картоплі, овочевих культур, плодоягідної продукції.

Станом на 1 грудня 2021 року в області зібрано:

зернових та зернобобових культур – 1523,3 тис. тонн, урожайністю 48,1 ц/га;

цукрового буряка – 360,7 тис. тонн, урожайністю 450,3 ц/га;

картопля – 1209,5 тис. тонн, урожайністю 149,2 ц/га;

культури овочеві – 278,4 тис. тонн, урожайністю – 217,3 ц/га.

Основні напрями виробництва в галузі тваринництва: виробництво молока, м’яса. В усіх категоріях господарств станом на 1 січня 2022 року утримується: 110,8 тис. голів ВРХ, в т.ч. 71,9 тис. корів, 241,4 тис. свиней, 7 365,8 тис. голів птиці.
У сільськогосподарських підприємствах у грудні 2021 року збільшено поголів’я ВРХ на 7%, в т.ч. корів – на 5,7%, також збільшено виробництво молока на 5,7 відсотка. Чисельність поголів’я м’ясного напряму продуктивності від загальнодержавного поголів’я становить 18,5 %, в тому числі 21,7 % корів.

Мале підприємництво та інфраструктура його підтримки (станом на 01.01.2021):

Кількість малих підприємств на 10 тис. населення – 55 од.

Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб –41 711 осіб

Питома вага малих підприємств у загальному обсязі реалізованої продукції, робіт, послуг регіону (без ПДВ та акцизу) – 19,1 %

Фінансово-кредитні установи (кредитні спілки) – 32 од.

 

Транспортний комплекс:

 

Транспортна мережа загального користування:

Експлуатаційна довжина:
– залізничних колій – 597 км (головних колій)
– тролейбусних ліній (в одноколійному обчисленні) – 109,2 км
– автомобільних доріг державного і місцевого значення – 6 191,3 км
у т.ч. із твердим покриттям – 5 798,8 км
Питома вага автомобільних доріг із твердим покриттям – 93,7 %
Кількість мостів
– автомобільних – 388 од.
– залізничних – 134 од.

Торгівля:

Оборот роздрібної торгівлі у січні-листопаді 2021 року – 23,7 млрд  грн.

Структура роздрібного товарообороту у січні-вересні 2021 року:

– непродовольчі товари – 60,9 %;

– продовольчі товари – 39,1%.

Соціально-культурна сфера:

Охорона здоров’я (станом на 01.01.2022):

Кількість закладів охорони здоров’я – 72, у тому числі:

первинної медичної допомоги  – 23;

спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги – 42;

інші – 7.

До первинної медичної допомоги віднесені 23 заклади охорони здоров’я, які мають статус юридичної особи:

21 центр первинної медичної допомоги;

2 амбулаторії загальної практики-сімейної медицини (КНП «Затурцівська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини» Затурцівської сільської ради, КНП «Литовежська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини»).

В структуру центрів первинної медичної допомоги входять 167 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (в тому числі у сільській місцевості – 109, у міській – 58),

138 фельдшерсько-акушерських пунктів.

Кількість закладів, які мають лікарняні ліжка – 34.

Кількість лікарняних ліжок – 6 893 (67,27 на 10 тис. населення).

Кількість лікарів – 3 376 (33,95 на 10 тис. населення)

Кількість опорних закладів – 7.

Кількість укладених декларацій з сімейними лікарями – 899 633 (87,8% від загальної чисельності постійного населення), в тому числі: доросле населення – 675 798 (85,7%), дитяче населення – 223 865 (94,7%).

Мережа екстреної медичної допомоги:

Загальна кількість місць базування – 46, з них відділень – 16, пунктів – 30.

Всього бригад – 72, них лікарських – 12, фельдшерських –60.

Заклади освіти

 

Станом на 01.10.2021Станом на 01.01.2022
Кількість закладів вищої освіти, одиниць/студентів у них9/17 37010/17 396
Кількість закладів фахової передвищої освіти, одиниць/студентів у них18/8 93518/9 882
Кількість закладів професійно-технічної освіти, одиниць/учнів у них18/8 22417/8 034
Кількість денних закладів загальної середньої освіти, одиниць*/учнів у них560/144 931561/144 931
Кількість постійних закладів дошкільної освіти, одиниць/дітей у них484/33 456484/33 456
Кількість інклюзивно-ресурсних центрів, одиниць/дітей у них26/4 43426/4 434
* – у т.ч. 4 приватних школи  

Культура:

Обласні академічні театри (музично-драматичний та театр ляльок) – 2;

Обласна філармонія – 1;

Обласний науково-методичний центр культури – 1;

Школи естетичного виховання – 37 (26 музичних, 3 художніх,

8 шкіл мистецтв).

Вищі мистецькі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації – 1;

Заклади культури клубного типу – 670;

Бібліотеки – 532;

Музеї – 106, з них: державні музеї – 17, музеї на громадських засадах – 89;

Державний історико-культурний заповідник у м. Луцьку;

Державний історико-культурний заповідник «Стародавній Володимир» у м. Володимирі-Волинському;

Парки культури і відпочинку – 3;

Зоопарк – 1;

Кінотеатри – 7.

Докладніше можна прочитати тут

Герб
Волинської області

Прапор
Волинської області

Щільність населення

52,1 осіб. на 1 км2

Площа території області

20,2 тис.кв.км

Кількість населення

1048,8 тис.чол.

Частка міського населення

50,2 тис.чол.

Частка сільського населення

49,8 тис.чол.

  Зробити звернення

  Поля відмічені зірочкою обов'язкові.

  П.І.Б. :*

  Адреса :*

  Телефон :

  Звернення :*

  Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк у такій формі.

  Електронною поштоюПоштою

  Поштою :*

  Електронною поштою :*