офіційний сайт

Дуальна система збору та утилізації відходів та відповідальність виробників за це. Чим корисний досвід Німеччини?

Товариство з обмеженою відповідальністю “Дуальна система України”, яка є дочірнім підприємством німецької компанії, у відповідності до чинних законодавчих та нормативних актів України, за підтримки міжнародних партнерів, ставить за мету впровадження механізму розширеної відповідальності виробника (імпортера) та дуальної системи збору, сортування, переробки, утилізації та безпечного захоронення залишків відходів.
“Досвід Німеччини показує, що введення дуальної системи з розширеною відповідальністю виробника не призвело до зростання цін для кінцевого споживача, тому що вартість упаковки в ціні товару складає близько 1 %. Така ситуація сприяла зростанню інвестиційної привабливості галузі переробки відходів та розвитку розширеної відповідальності виробників (імпортерів).
Спільно з міжнародними партнерами розроблена програма «Впровадження в Україні принципу розширеної відповідальності виробника та німецької моделі дуальної системи поводження з відходами».
Вищезазначена програма орієнтована на втілення європейських стандартів поводження з відходами, що ґрунтуються на фінансовій відповідальності виробників (імпортерів), одночасно з вихованням культури населення по поводженню з відходами. Крім цього, реалізація цієї програми
дозволить Україні виконати відповідну частину зобов’язань в межах підписаної Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, суттєво розширить економічні можливості українських виробників та експортерів (імпортерів) на європейському ринку.
В подальшому, за рахунок та підтримки німецьких партнерів, а саме інвестицій
(технологічних, правових, фінансових, тощо), через імплементацію в законодавство України відповідних європейських положень (директив, регламентів, норм, положень, тощо), ТОВ “Дуальна система України”, буде сприяти практичним крокам по досягненню, як екологічної мети щодо зниження загального негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище, так і позитивного економічного ефекту від збільшення рівня використання виробниками вторинної сировини. Підсумковою метою є зменшення та поступове зведення до мінімуму захоронення відходів на користь їх переробки та залучення у вторинний обіг.
Крім цього, вищезазначені кроки, на думку більшості експертів, можуть реально зменшити навантаження на державний та місцеві бюджети, суттєво збільшити обсяги фінансування соціальних програм.

Сумарний розмір коштів, які будуть залучені нашим підприємством у вигляді конкретних фінансових та технологічних інвестицій для виконання цієї програми може буде визначений лише після надходження письмових звернень – набувачів конкретної допомоги, офіційного підтвердження заінтересованості органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Успішності та ефективності діяльності ТОВ “Дуальна система України” заради законних інтересів громадян та держави Україна в цілому, може сприяти активна участь депутатів усіх рівнів, керівництва відповідних рад, міністерств, центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій (органів виконавчої влади), їх сприяння втіленню в життя вищезазначеної програми, що
буде сприйняте з порозумінням та вдячністю суспільством, та особливо населенням, значно полегшить вирішення відомих державних цільових екологічних програм шляхом залучення та надходження в Україну міжнародної цільової допомоги, що, в кінцевому результаті призведе до суттєвого зменшення
навантаження на державний та місцеві бюджети, також бюджети цільових, екологічних фондів, а головне, зменшить негативний антропогенний вплив на довкілля”
, –  йдеться у листі за підписом директора ТОВ “Дуальна система України” Сергія Лученка.

  Зробити звернення

  Поля відмічені зірочкою обов'язкові.

  П.І.Б. :*

  Адреса :*

  Телефон :

  Звернення :*

  Прошу надати мені відповідь у визначений законом строк у такій формі.

  Електронною поштоюПоштою

  Поштою :*

  Електронною поштою :*